Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă securizăm și protejăm datele personale în conformitate cu ”Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”.

1. Cine suntem

Societate comercială FURNIZOR SOFT S.R.L, persoană juridică romană, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Florești nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/5051/2018, CUI RO40140364, care deține aplicațiile mobile MaiSimplu, iOS și Android și website-ul maisimplu.ro. Ne puteți contacta oricând pe email la adresa contact@maisimplu.ro

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, atunci când vă creați un cont de Utilizator sau un profil de Furnizor de Servicii. Pentru crearea unui cont avem nevoie de număr de telefon, nume, prenume. Validarea se face prin SMS pe care îl primiți pe telefonul personal. Dumneavoastră decideți dacă doriți să încărcați o poză de profil și să adăugați localitatea. Pentru crearea unui profil de Furnizor de Servicii avem nevoie în plus de categoria de servicii din care faceți parte, dacă sunteți companie, numele companiei, localitatea, o descriere, poze cu lucrările dumneavoastră.

Colectăm automat informații specifice dispozitivului, cum ar fi identificatorii unici pe care îi asociem cu contul dumneavoastră. Colectăm automat adresa IP din motive de securitate. Cerem permisiunea dumneavoastră la locație pe dispozitivele mobile pentru a vă putea afișa rezultate relevante pentru locația dată.

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Nu colectăm cu bună știință date de la persoane sub 16 ani, însă dacă constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, o vom șterge imediat.

3. Care sunt scopurile și motivele prelucrării

Toate datele sunt necesare pentru buna utilizare a serviciului oferit în beneficiul dumneavoastră. Nu colectăm date în scop de marketing. Nu folosim cookie-uri în scop de marketing. Folosim cookie-uri și coduri de sesiune pentru a asigura siguranța și securitatea contului dumneavoastră. Nu colectăm în alt mod date sensibile. Datele sunt de asemenea necesare pentru apărarea intereselor noastre legitime, măsuri de protecție față de atacuri cibernetice, de detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

4. Date de la terți

Primim informații tehnice și de utilizare de la furnizori de analize, cum ar fi Google.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom păstra datele cât timp aveți cont pe aplicațiile mobile sau website. Puteți oricând să ștergeți sau să cereți ștergerea contului sau a profilului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior ștergerii contului, doar în cazurile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

6. Cui transmitem datele cu caracter personal

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat, în cazul acesta fiind serviciul de găzduire a echipamentelor IT, serviciul de backup al bazei de date și serviciul de SMS, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. Nu transmitem datele altor terți. În cazul în care ne revine o obligație legală sau pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

7. În ce țări transferăm datele cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe teritoriul României și ca măsură de siguranță facem backup la baza de date pe teritoriul UE, în Amazon S3 Germania.

8. Cum protejăm securitatea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice (implementare securizata, criptare, backup de date, server securizat și alte măsuri tehnice de siguranță) și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Nu suntem responsabili pentru vulnerabilități ale unor alte sisteme în afara controlului nostru.

9. Drepturile dumneavoastră

Ne puteți contacta oricând prin email la adresa contact@maisimplu.ro. Mai multe detalii în secțiunea Contact a aplicațiilor mobile MaiSimplu și pe website-ul maisimplu.ro.

Dreptul de a solicita accesul

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră și vă vom trimite o copie a datelor personale pe care le deținem.

Dreptul de a solicita corectarea

Aveți dreptul de a solicita modificări ale datelor dumneavoastră în cazul în care ele nu sunt corecte.

Dreptul de a solicita ștergerea

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră. În unele cazuri suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și vom suspenda procesarea datelor.

Dreptul de a solicita transferul

Aveți dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un terț.

Dreptul de a vă opune

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care vă bazați pe un interes legitim.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dat anterior în orice moment.

Taxe

Nu trebuie să plătiți nicio taxă.

Termen răspuns

Ne propunem să răspundem în termen de 30 zile.

Plângeri

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. Website: http://www.dataprotection.ro

10. Referințe către pagini sau aplicații externe

În conținutul profilelor Utilizatorilor pot apărea trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet sau aplicații ale terților. Vom face verificări periodice dar recomandăm să nu faceți clic. Nu controlăm și nu suntem responsabili de aceste pagini și aplicații.

11. Informarea despre modificările din politica de confidențialitate

Modificările aduse prezentului document vor fi publicate pe această pagină sau prin notificări pe aplicațiile mobile sau website. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă puteți șterge sau să cereți ștergerea contului.

12. Detalii de contact

Ne puteți contacta oricând prin email la adresa contact@maisimplu.ro. Mai multe detalii în secțiunea Contact a aplicațiilor mobile MaiSimplu și pe website-ul maisimplu.ro.