Termeni și Condiții

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și Condiții constituie acordul legal dintre dumneavoastră și FURNIZOR SOFT S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a aplicațiilor mobile MaiSimplu pentru platformele Android și iOS și a website-ului de la adresa maisimplu.ro. Accesarea aplicațiilor mobile și a website-ului înseamnă acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că: dacă sunteți o persoană fizică, acționați în nume propriu și că nu reprezentați nicio altă persoană, iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii, ca veți furniza informații corecte, nu veți copia sau vinde conținutul sau software-ul.

2. Definiții

Utilizator - orice persoană fizică sau juridică, care accesează aplicațiile mobile MaiSimplu și website-ul maisimplu.ro și care își creează un cont de Utilizator sau care se înregistrează ca Furnizor de Servicii.

Furnizor - societatea FURNIZOR SOFT S.R.L, persoană juridică romană, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Florești nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/5051/2018, CUI RO40140364, capital social: 200 RON.

WebSite - site-ul maisimplu.ro

Aplicații mobile - aplicațiile mobile MaiSimplu, Android și iOS, din magazinele online Google Play și AppStore

Cont - secțiune formată din datele introduse de Utilizator la înregistrare

Profil - secțiune formată din datele introduse de Utilizator la înregistrarea ca Furnizor de Servicii și datele introduse de Utilizatori la scrierea recenziilor

Recenzie - o evaluare scrisă de către Utilizator unui alt Utilizator

Ofertă - secțiune formată din datele introduse de Utilizator la crearea unei campanii (oferte) de promovare, reduceri, atragere de noi clienți, promoții și altele

Promovare Profil (Premium) - secțiune formată din Profil și elemente distinctive prin care Utilizatorul își poate promova profilul (afacerea)

Administratori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea și aprobarea profilelor și recenziilor utilizatorilor și furnizorilor de servicii pe aplicațiile mobile și website.

FURNIZOR SOFT SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Dacă nu ștergeți contul înregistrat înseamnă că v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, atunci ștergeți contul și nu mai accesați aplicațiile mobile și website-ul.

3. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul contului creat, că datele introduse de acesta sunt reale și își asumă răspunderea pentru datele introduse (nume, număr de telefon, poze, descriere și alte date introduse de către acesta) în aplicațiile mobile sau website, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului și este de acord ca acesta sa fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor. Utilizatorului îi este interzis sa preia orice informație din aplicațiile mobile sau website pentru a o republica. Prin crearea sau înregistrarea unui cont, utilizatorul declară că este de acord în totalitate cu Termenii și Condițiile.

4. Drepturile și obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate profilele de Furnizori de Servicii prin intermediul aplicațiilor mobile care sunt în conformitate cu Termenii și Condițiile. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele probleme reclamate legate de funcționare. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru conținut sau orice activitate a Utilizatorilor. Furnizorul nu este responsabil pentru pagube directe sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi. Dacă se constată că sunt încălcați Termenii și Condițiile în orice mod, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge, bloca sau modifica parțial un cont sau profil de Utilizator sau Furnizor de Servicii. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că serviciul va fi disponibil neîntrerupt sau fără erori. Furnizorul își rezervă dreptul de a adăuga, șterge sau modifica conținutul și funcționalitatea aplicațiilor mobile și a website-ului.

5. Verificarea și Aprobarea Conturilor și Profilelor și Aprobarea Recenziilor

Verificarea și validarea inițială a unui cont de Utilizator se face printr-un cod trimis prin SMS unui număr de telefon valid pe care Utilizatorul îl declară. Administratorii au rolul de a verificarea conturile și profilele de Utilizator și Furnizor de Servicii pentru a înlătura datele incorecte, incomplete, eronate sau care încalcă Termenii și Condițiile. Administratorii vor bloca sau șterge, instant și fără a anunța, orice cont sau profil care corespunde următoarelor criterii: cont sau profil fals, conține date false, conținut jignitor, calomnios sau fraudulos și alte criterii din care reiese că încalcă Termenii și Condițiile. Administratorii vor aproba atât profilele de Furnizori de Servicii cât și recenziile Utilizatorilor care vor apărea pe profilele Furnizorilor de Servicii, dacă acestea nu încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții din prezentul document. În caz contrar, acestea vor fi modificate parțial, blocate sau șterse. Administratorii pot ulterior și în orice moment să modifice parțial, blocheze sau să șteargă conturi sau profile, precum și recenzii, dacă se constantă că au fost încălcați Termenii și Condițiile.

6. Reclamații sau sesizări ale Utilizatorului

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând reclamații sau sesizări cu privire la contul, profilul sau activitățile unui alt Utilizator sau care au legătură cu serviciile furnizate. Acestea pot fi depuse prin intermediul aplicațiilor mobile sau website-ului la secțiunea de Contact. De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea să raporteze un profil de Furnizor de Servicii prin intermediul aplicațiilor mobile. Reclamațiile sau sesizările vor fi analizate și Utilizatorii vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor.

7. Modificarea prezentului document

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile.

8. Legea aplicabilă

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care aceștia le produc sunt guvernate de legea română în vigoare.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Consultați Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul document.

10. Folosirea Cookie-urilor

Furnizorul declară că nu folosește cookie-uri în scop de marketing și folosește cookie-uri pentru a asigura siguranța și securitatea contului de Utilizator.

11. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

12. Plăti

Plățile nu sunt procesate de către Furnizor și sunt procesate de către Platforma NETOPIA Payments, care oferă servicii de procesare și administrare a plăților derulate în mediul online prin diverse canale (email, website, aplicație mobil, etc.) folosind metode de plată electronice (cum ar fi carduri debit/credit emise sub sigla Visa/Mastercard și alte instrumente moderne de plată).

Utilizatorul poate alege să plătească pentru crearea unei Oferte pe platforma MaiSimplu. Prețul și durata Ofertei vor fi afișate clar și vizibil înainte de efectuarea plății.

Plata unei oferte se face o singura data, aceasta nefiind recurenta. Oferta va deveni disponibilă pe platforma MaiSimplu după confirmarea plății de către platforma Netopia Payments și după verificarea și aprobarea ei de către Administratori.

Utilizatorul poate anula (dezactiva) Oferta oricand, fără costuri, iar aceasta nu va mai fi vizibila pe platforma MaiSimplu.

13. Politica de retur

Utilizatorul poate opta pentru returnarea banilor în termen de 7 zile calendaristice de la data efectuării plății prin trimiterea unui email la adresa de contact specificată pe Website.